Hoofdmenu

Bezoek ook eens..

 

Communicatie-advies
en projectmanagement


Concessies en exploitatie

 
 Activiteiten
Bemiddeling
Bemiddeling bij vastgoedtransacties. Vanuit het ruime netwerk van ROOK Real Estate wordt op een gedegen manier gewerkt aan het samenbrengen van partijen. Dit kan zowel bedrijfsmatig als residentieel van aard zijn. Zie onze "gezocht" en "aanbod" pagina's.

Locatie-advies

Deze activiteit betreft het adviseren van eindgebruikers aangaande de best haalbare vestigingslocatie. ROOK Real Estate onderscheidt diverse deelactiviteiten, waaronder de concurrentie-marktscan, samenstelling van het expansieplan, site prospecting, locatie-acquisitie en kwalitatieve locatiebeoordeling inzake zicht, verkeersbewegingen en marktpotentieel en inzake bodemkwaliteit, bestemmingsplan en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Afhankelijk van de situatie kan ROOK Real Estate één of meerdere deelactiviteiten uitvoeren op freelance- of projectbasis. We kunnen optreden als intern of extern expansiemakelaar of expansiemanager ad interim.

Beleggingen
ROOK Real Estate initieert vastgoedbeleggingen.

Projectinitiëring
Bij deze activiteit is het Kernpunt Creativiteit volledig van toepassing. ROOK Real Estate initieert op eigen risico of in opdracht projecten. Een project omvat wonen, werken, winkelen of een combinatie hiervan. Wij kunnen deze activiteit als intern of extern consultant ad interim uitvoeren. Wij voeren binnen deze activiteit ook conceptontwikkeling uit.